Poštová banka sa snaží ponúkať klientom iba kvalitné produkty a služby. Rovnako ako Poštová banka trebišov, tiež všetky služby Poštovej banky sú pre zákazníkov veľmi známe a obľúbené. Ak si chcete prečítať článok o Poštovej banke alebo si zistiť informácie o pojme Poštová banka trebišov, máte možnosť vyhľadať všetky potrebné informácie napríklad na webových stránkach, ktoré sa venujú bankám.

Zákazníci banky si môžu vybrať jednu i viac výhodných služieb, ktoré ponúka. Jednou z najobľúbenejších služieb je sporenie s prémiou, kedy majú garantovanú prémiu v prípade, že na sporenie vkladajú pravidelne určité finančné prostriedky. Okrem tejto výhody ponúka Poštová banka tiež výhodné úročenie vkladov zákazníkov, čím im zaistí najlepšie zhodnotenie úspor. 

Poštová banka a podmienky pre získanie prémie 

Prémiu zo sporenia však nezískavajú všetci zákazníci Poštovej banky automaticky. Aby na ňu dosiahli, musia splniť niektoré požiadavky, ktoré na ne banka kladie. Napríklad si nesmú po dobu jedného roka vybrať zo sporiaceho účtu, samozrejme ho nesmú ani zrušiť. Klient navyše získava prémiu podľa vkladov, ktoré vloží na svoj účet v období 1 kalendárneho roka.