Privátne banka, ktorá ponúkla ako prvá na Slovensku služby privátnej klientele, teda zákazníkom, ktorí potrebujú predovšetkým individuálny prístup k ich financovaniu. To je Privatbanka, s ktorou súvisí aj pojem Wiener privat bank. Ak sa chcete informovať podrobnejšie o termíne Wiener privat bank, máte možnosť prečítať si nasledujúci text, kde nájdete informácie o službách banky.

Privat banka môže ponúknuť komplexnú správu financií privátnych zákazníkov, obmedzuje riziká, ktoré sú spojené napríklad s investíciami, a sleduje stále sa vyvíjajúci dlhodobé trendy v bankovníctve. Bankové služby Privatbanky sa plne prispôsobí potrebám každého individuálneho zákazníka. Klienti majú možnosť investovať do individuálnych finančných produktov. 

Privat banka zaistí kompletnú správu vašich financií 

Privatbanka má veľa privátnych bankárov, ktorí sa starajú o privátnych klientov a sú im nápomocní v akýchkoľvek finančných situáciách. Všetci bankári sú skúsení profesionáli, ktorí môžu klientom pomôcť vymyslieť investičnú stratégiu, pretože majú dobré informácie o celom bankovom trhu. Môže pomôcť vybrať ten pravý produkt, a to úplne objektívne.